Menu Đóng

Câu chuyện của khối ngân hàng

Đối tượng: Ngân hàng

Câu chuyện kinh doanh:

Một ngân hàng lớn phải xử lý thủ công hơn 1000 giao dịch chuyển tiền mỗi ngày. Do năng suất thấp do lỗi khách quan của nhân viên và thời gian xử lý lâu, ngân hàng cần tự động hóa quy trình xử lý các lệnh chuyển tiền. Yêu cầu cụ thể:

  • Một hệ thống xử lý được hơn 1000 giao dịch / ngày
  • Hỗ trợ nhiều định dạng: PDF, TIF, JPG, PNG.
  • Không ảnh hưởng đến hệ thống hiện có.
  • Thời gian xử lý <3 phút.
  • Thời gian thực hiện dự án <10 tuần.

Vấn đề:

Đây là một nhiệm vụ rất tốn thời gian.
Những sai lầm có thể xảy ra trong quá trình nhập, dẫn đến thông tin không chính xác và có thể gây ra bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào liên quan đến lợi ích của nhân viên, tiền lương, bảo hiểm y tế, trong tương lai.

Giải pháp:

• Chuẩn hóa quy trình chuyển tiền và hình thức chuyển tiền.
• akaBot xây dựng robot để tự động hóa quy trình kinh doanh và không ảnh hưởng đến các ứng dụng hiện có (tương tác trên màn hình với tư cách là người dùng).
• akaBot cũng xác nhận dữ liệu, gửi email thông báo, đọc thông số cấu hình của robot.
• akaOCR để phân tích cấu trúc biểu mẫu chuyển tiền và chuyển đổi thành văn bản. Dịch vụ đầy đủ: Đánh giá, Thiết kế, Triển khai, Golive.

Lợi ích:

  • Có sẵn 24/7.
  • Giảm nỗ lực: ~ 60%.
  • Giảm thời gian xử lý: ~ 80% (<2 phút).
  • Giảm sai lầm của con người: ~ 50%.
  • Thời gian thực hiện dự án ~ 10 tuần.