Menu Đóng

Bài toán của Khối Văn Phòng

Người bị ảnh hưởng: Nhân viên văn phòng/ Nhân viên phụ trách nhân sự.

Câu chuyện kinh doanh:

Một công ty lớn phải thu thập, nhập và chuẩn bị hồ sơ cho 300 – 500 nhân viên mới mỗi tháng, tốn rất nhiều công sức và dễ mắc lỗi. Trước ngày một nhân viên mới đi làm , nhân viên phụ trách sẽ chịu trách nhiệm tạo điều kiện và chuẩn bị cho ngày đầu tiên của họ. Anh ấy / cô ấy cần thực hiện nhiều hành động như:

  • Liên hệ với bộ phận khác để tạo tài khoản, cung cấp thẻ truy cập, máy tính, thẻ bảo hiểm và để chuẩn bị hợp đồng.
  • Thu thập & nhập dữ liệu nhân viên vào hệ thống thông tin  nhân sự để quản lý tập trung và đồng bộ hóa với các hệ thống khác.

Bài toán:

Đây là một công việc tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Những sai lầm có thể xảy ra trong quá trình nhập dẫn đến thông tin lưu hành không chính xác, để lại những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến lợi ích của nhân viên, tiền lương, bảo hiểm y tế, trong tương lai.

Giải pháp:

Áp dụng RPA để tự động hóa hoàn toàn toàn bộ quá trình:

  • Thu thập thông tin nhân viên từ các tập tin excel d
  • Chỉnh sửa trong hệ thống thông tin nguồn nhân lực.
  • Nhập dữ liệu vào một hệ thống nguồn nhân lực khác.
  • Gửi email cho tất cả các Phụ trách cá nhân liên quan khi có nhân viên mới.
  • Báo cáo kết quả.

Lợi ích:

  • Tiết kiệm ~ 70% công sức của nhân viên văn phòng.
  • Thời gian xử lý giảm xuống 50%.