Additional Resources >

Analyst Report >

[Gartner] Những Xu Hướng Công Nghệ Chiến Lược 2021

85
126

COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu số hóa trở thành phổ biến đối với các quy trình kinh doanh và IT. Những người đang phụ trách công nghệ, IT, chuyển đổi số tại các doanh nghiệp đã nhận ra rằng, hyperautomation (siêu tự động hóa) là công nghệ quan trọng giúp doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn hiện nay.

A

Sign Up to Download

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)