Hợp Nhất Mô Hình Vận Hành & Mô Hình Công Nghệ Thông Tin Nhằm Tối Ưu Hiệu Quả Kinh Doanh

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh đang phát triển nhanh chóng, việc tích hợp các mô hình hoạt động một cách mượt mà trở nên cực kỳ quan trọng. Bằng cách điều chỉnh các yếu tố chủ chốt của mô hình công nghệ (ITOM) và mô hình vận hành của doanh nghiệp (EOM), các giám đốc công nghệ (CIO) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi chiến lược, tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất tổng thể của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các quan điểm từ báo cáo của Gartner về việc điều chỉnh các mô hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó rút ra những điểm đáng lưu ý mà CIO cần nắm để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Vai Trò Của Giám Đốc Công Nghệ (CIO) Trong Việc Tích Hợp Các Mô Hình Vận Hành 

Các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh hoạt động kinh doanh để đáp ứng các mục tiêu mới. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này có thể gặp khó khăn khi mô hình vận hành cũ không còn phù hợp nữa. Để giải quyết vấn đề này, CIO cần làm tốt công tác quản lý mối quan hệ giữa mô hình vận hành của doanh nghiệp, mô hình vận hành của từng đơn vị kinh doanh và mô hình công nghệ thông tin trên toàn doanh nghiệp.

Một mình CIO không thể thay đổi được mô hình vận hành để đạt được sự liên kết như mong muốn với mô hình công nghệ nên CIO cần tham gia vào ban lãnh đạo (C-Suite). Bằng cách tác động và điều phối các thay đổi của mô hình vận hành doanh nghiệp, CIO có thể đảm bảo rằng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn cho các mục tiêu kinh doanh. CIO phải đánh giá và điều chỉnh mô hình công nghệ của mình, xem xét các yếu tố như hoạch định chiến lược, kiến trúc công nghệ, nguồn lực và nhân tài để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 

Sự Tác Động Lẫn Nhau Của Mô Hình Vận Hành (EOM) và Mô Hình Công Nghệ (ITOM)

Mức độ tích hợp và liên kết giữa mô hình vận hành (EOM) và mô hình công nghệ (ITOM) sẽ được định hình dựa theo mục tiêu của chiến lược. Khi công nghệ số được triển khai theo hướng phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, CIO lại cơ hội cải thiện mối quan hệ giữa ITOM và EOM. Điều này có thể bắt đầu bằng việc hiểu rõ hơn về cách mà mô hình vận hành doanh nghiệp tác động đến mô hình công nghệ, và ngược lại. Mức độ hỗ trợ và tích hợp giữa công nghệ và vận hành cũng phụ thuộc vào cấp độ hiện tại của ITOM.

Hình 1: Mối quan hệ giữa ITOM và EOM

“Tư duy của các nhà điều hành kinh doanh” đồng bộ hóa các thành phần quan trọng của ITOM theo những nguyên tắc như sau:

 • Nguyên tắc mô hình vận hành lấy công nghệ làm trung tâm
  Nguyên tắc này lấy công nghệ làm trọng tâm cho mô hình công nghệ doanh nghiệp. ITOM định hình kiến trúc công nghệ cốt lõi và lập kế hoạch duy trì mô hình kinh doanh của doanh nghiệp. Công nghệ thông tin được xem như một ‘nhà máy’ cung cấp tài sản công nghệ cho doanh nghiệp. 
 • Nguyên tắc mô hình vận hành lấy dịch vụ hoặc sản phẩm làm trung tâm
  Nguyên tắc này tập trung vào việc tối ưu hóa mô hình vận hành bằng cách phát triển dịch vụ công nghệ thông tin thành khả năng kinh doanh dựa trên công nghệ và quản lý chúng theo nguyên tắc quản lý sản phẩm. 
 • Nguyên tắc mô hình vận hành lấy năng lực làm trung tâm
  Khi mô hình vận hành doanh nghiệp tập trung vào khai thác cơ hội chiến lược, mô hình công nghệ cần thích ứng với mô hình vận hành để khám phá các khả năng kinh doanh mới dựa trên công nghệ, với mức độ rủi ro và nhu cầu về nguồn vốn cao hơn. Sự tích hợp này tập trung vào các hoạt động kinh doanh chung thay vì cá nhân, mở ra cơ hội phân phối trên toàn doanh nghiệp. 

Công Nghệ Thông Tin đóng góp gì vào năng lực kinh doanh của doanh nghiệp?

Khả năng kinh doanh đóng vai trò như là cầu nối giữa chiến lược và thực thi thông qua mô hình vận hành. Sự thành công trong việc thực thi chiến lược phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng công nghệ, dữ liệu và khả năng kinh doanh.

Hình 2: Năng lực kinh doanh là điểm tựa của Kiến trúc kinh doanh

Khả năng thích ứng của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu ngày càng phát triển là cực kỳ quan trọng. CIO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chiến lược thông qua kiến trúc kinh doanh, gắn kết các mục tiêu với các bước đi thực tế. Họ có khả năng hiểu rõ sự tương tác giữa công nghệ và hoạt động, từ đó tối ưu hóa năng lực của doanh nghiệp một cách hiệu quả. Điều này giúp củng cố hướng đi của tổ chức bằng cách cung cấp thông tin sâu rộng về hoạt động kinh doanh hiện tại và triển vọng trong tương lai.

CIO cần gì để hiểu rõ hơn về cách Mô hình Công Nghệ (ITOM) hỗ trợ Mô hình Vận Hành (EOM)

Để hiểu rõ hơn về cách ITOM hỗ trợ EOM, CIO phải:

 • Hỗ trợ các quy trình, hoạt động và mô hình kiến trúc kinh doanh để minh họa mối liên kết rõ ràng giữa mô hình kinh doanh, chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tương tác với các nhà lãnh đạo điều hành để xây dựng sự hiểu biết về các vai trò quản lý và hỗ trợ kiến trúc kinh doanh của doanh nghiệp
 • Căn chỉnh các giải pháp công nghệ, dữ liệu và kiến trúc kinh doanh làm đầu mối cho ITOM nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về tổ chức.
 • Xác định các yêu cầu đối với ITOM trong tương lai (tập trung vào công nghệ, dịch vụ hoặc sản phẩm và khả năng).
 • Khắc phục những lỗ hổng trong ITOM.
 • Xây dựng kế hoạch hành động ITOM.

Cải thiện chiến lược tương tác của CIO để đạt được thành công trong việc triển khai chiến lược.

Việc tối ưu hóa doanh nghiệp đã mở ra những cơ hội lãnh đạo mới cho các CIO ngoài hoạt động công nghệ thông tin. Với việc tập trung vào kỹ thuật số để thúc đẩy hoạt động và tăng trưởng kinh doanh, CIO phải chuyển trọng tâm sang phát triển khả năng lãnh đạo điều hành dựa trên kết quả.

Khi công nghệ thông tin thúc đẩy các mục tiêu của doanh nghiệp, CIO phải đối mặt với những cơ hội mới ngoài vai trò của giám đốc công nghệ truyền thống. Họ phải định hình lại khả năng lãnh đạo để mang lại giá trị vượt ra ngoài hiệu suất công nghệ. Quá trình chuyển đổi này bắt đầu bằng việc điều chỉnh vai trò CIO phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp, thay đổi tư duy và hành động nhằm tạo điều kiện thực hiện và chuyển đổi kinh doanh thành công.

Hình 3: Bốn profiles của CIO theo Giá Trị Lãnh Đạo 

CIO cần làm gì để mở rộng ảnh hưởng của mình trên các mô hình vận hành?

 • Hợp tác với các bên liên quan để tác động đến các cơ hội về việc số hóa các khả năng kinh doanh. Thực hiện các thay đổi trong mô hình vận hành doanh nghiệp để đạt được các kết quả như mong muốn.
 • Thiết lập các kế hoạch tự phát triển để cải thiện vai trò và kỹ năng lãnh đạo. Từ đó thúc đẩy thực thi chiến lược thành công.
 • Nắm rõ bốn kỹ năng bao gồm giao tiếp với các bên liên quan, giao tiếp cá nhân, hiểu biết về kinh doanh và đàm phán.
 • Tác động đến các bên liên quan bằng cách xác định chiến lược cho mô hình công nghệ

Tổng kết

Trong bối cảnh kỹ thuật số ngày nay, trách nhiệm của CIO và các nhà lãnh đạo cấp cao (CxO) tăng lên đáng kể. Khi các doanh nghiệp tiếp tục phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng các mục tiêu của chiến lược, vấn đề cần chú trọng ở đây là chủ động điều chỉnh và quản lý các nguồn lực kinh doanh riêng biệt trên toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Hơn nữa, sự chuyển đổi công nghệ cũng đang nâng cao vai trò của CIO, đòi hỏi họ phải giải quyết các thách thức và đóng góp trực tiếp vào thành công của doanh nghiệp. 

Để điều hướng bối cảnh đang phát triển này một cách hiệu quả, CIO  cần đánh giá tác động của việc chuyển đổi phân phối kỹ thuật số đến việc tích hợp các mô hình vận hành công nghệ với chiến lược kinh doanh. Ngoài ra, họ nên tận dụng kiến trúc kinh doanh để làm rõ sự đóng góp của công nghệ trong việc nâng cao năng lực kinh doanh, từ đó đảm bảo thực hiện chiến lược thành công.

Nguồn tham khảo

Align the Enterprise and IT Operating Models for Business Impact

State of the CIO, 2022: Focus turns to IT fundamentals

Signature Series: CIO and Technology Executive Agenda for 2023

0 Share
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe to Our Newsletter
Donec euismod arcu vel neque volutpat, sed ullamcorper tortor blandit. Spendisse potenti lacus neque.