Home » Tài nguyên » Infographic » 5 Lợi Ích Của Tự Động Hóa Nâng Cao Năng Lực Ngành Logistics

5 Lợi Ích Của Tự Động Hóa Nâng Cao Năng Lực Ngành Logistics

48
126

Theo thống kê, thị trường tự động hóa ngành logistics toàn cầu năm 2018, có quy mô 39,29 tỷ USD và được dự đoán sẽ đạt 121,3 tỷ USD vào năm 2027; cho thấy tự động hoá sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động ngành logistics.

Thống kê 5 lợi ích thực tiễn dưới đây giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng hơn về những phân mảng có thể được cải thiện rõ rệt với tự động hóa.

5 lợi ích của tự động hóa nâng cao năng lực ngành Logistics

Sản phẩm RPA đến từ akaBot chính là giải pháp đáp ứng những nhu cầu về tốc độ triển khai, sự tiện lợi, giải quyết bài toán nhân sự khó thích nghi khi ứng dụng công nghệ mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics đang tìm kiếm.

akaBot (FPT Software) là nền tảng RPA tiên phong tại Việt Nam, được Gartner Peer Insights xếp hạng là RPA ‘Strong Performer’ trong báo cáo ‘Voice of the Customer’ 2021. Với triết lý ‘Fast to Mass Automation’, akaBot đã phục vụ khách hàng tại 13 quốc gia, 8 ngành dọc (tài chính ngân hàng, bán lẻ, sản xuất, logistics…), là giải pháp Tối ưu Vận hành nhanh chỉ từ 1+ tuần, tiết kiệm 60% chi phí, tăng tới 80% hiệu suất & khả năng mở rộng lên tới 500+ quy trình cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về tối ưu vận hành doanh nghiệp với RPA!

A

Sign Up to Download

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)

Sign Up to Download

February 14, 2020 (v33)
PDF (13.36 MB)