Tin tức - Sự kiện

Tra Soát Incentive Cán Bộ Bảo Hiểm Từ 6 Giờ Chỉ Còn 15 Phút
  30 Th8 2021
Giảm 60% Khối Lượng Công Việc Quản Trị Rủi Ro Trong Kinh Doanh Vàng & Các Khoản Vay Đảm Bảo Bằng Vàng/ Ngoại Tệ
  23 Th8 2021
Tổng Hợp Kết Quả Kinh Doanh Chi Nhánh Theo Ngày/ Tuần Tiết Kiệm 90% Thời Gian
  23 Th8 2021
Thúc Đẩy Tiêu Dùng Thẻ Tín Dụng: Tự Động Hoá 70% Giảm 90% Thời Gian Xử Lý
  19 Th8 2021
Let's get in touch
Start your
automation journey
Have something in mind about akaBot or RPA?
We are only one message away!