Yêu cầu dùng thử
Bản Tiêu Chuẩn

Take a closer look into how akaBot works

Trải nghiệm tự động hoá RPA trong 60 ngày với sự hỗ trợ của đội ngũ akaBot.

A

Nền tảng akaBot

Cần tư vấn bài toán tự động hóa tổng thể của doanh nghiệp?