Yêu cầu dùng thử

Quyền truy cập miễn phí trong 2 tháng vào nền tảng akaBot

Tăng tốc chuyển đổi số doanh nghiệp

Sử dụng 02 tháng miễn phí
akaBot Trial License (bản dùng thử)

Thông Tin Bản Dùng Thử

tiêu chuẩn

cá nhân, doanh nghiệp nhỏ

Thời gian dùng thử miễn phí
Hình thức triển khai
akaBot Center
akaBot Studio
akaBot Agent
Năng lực tự động hóa
Quản lý user
Cập nhật phần mềm
Đào tạo & cấp chứng chỉ trực tuyến
Đào tạo trực tiếp trên website
Hỗ trợ
Kích hoạt
Thử ngay

tiêu chuẩn

cá nhân, doanh nghiệp nhỏ

60 ngày

On-premise

N/A

1 Studio

1 Agent

Full

N/A

Tự cập nhật

akaBot Akademy

N/A

Community Forum

Email & Hotline

Online & Offline

thử ngay

doanh nghiệp

doanh nghiệp lớn

60 ngày

On-premise

1 Center

3 Studio

3 Agent

Full

Quản lý

tập trung user doanh nghiệp

Tự cập nhật

akaBot Akademy

Đào tạo

(Chi phí: Liên hệ)

Community Forum

Email & Hotline

Online & Offline

thử ngay

Liên hệ với akaBot

Tìm hiểu thêm
về tự động hóa & RPA?
Bạn cần tìm hiểu thêm về akaBot hoặc cần lời giải
cho bài toán tự động hoá của doanh nghiệp?
Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi nhé!