Trải nghiệm nền tảng RPA akaBot

Khởi đầu hành trình tự động hóa
với Bản dùng thử akaBot

Cộng đồng
Dành cho các cá nhân hoặc nhóm nhỏ RPA Developer, cá nhân muốn tìm hiểu công nghệ RPA...
Giới hạn thời gian sử dụng
01
Studio
01
Agent
Price
User Management
Support
Support SLA
On-site Training
Delivery Mode
Automation Capacity
Platform Updates
Training & Certification
Activation
Email & Hotline Support
$5000
Not Available
Community Forum
akaBot Standard
Available with fee
On-premise
Full
Self-updates
akaBot Akademy
Online & Offline
Yes
Doanh nghiệp - Standard
Bản dùng thử On-premise dành cho doanh nghiệp với các cấu phần cơ bản (Studio & Agent)
60 ngày dùng thử
01
Studio
01
Agent
Price
User Management
Support
Support SLA
On-site Training
Delivery Mode
Automation Capacity
Platform Updates
Training & Certification
Activation
Email & Hotline Support
$5000
Not Available
Community Forum
akaBot Standard
Available with fee
On-premise
Full
Self-updates
akaBot Akademy
Online & Offline
Yes
Doanh nghiệp - Network
Bản dùng thử On-premise hoàn chỉnh dành cho doanh nghiệp với đầy đủ cấu phần (Studio, Agent & Center)
60 ngày dùng thử
01
Center
03
Studios
03
Agents
Price
User Management
Support
Support SLA
On-site Training
Delivery Mode
Automation Capacity
Platform Updates
Training & Certification
Activation
Email & Hotline Support
$5000
Not Available
Community Forum
akaBot Standard
Available with fee
On-premise
Full
Self-updates
akaBot Akademy
Online & Offline
Yes
Package
Chính sách giá
Thời hạn license
Số lượng Center
Số lượng Studio
Số lượng Agent
User Management
Delivery Mode
Năng lực tự động hóa
Cập nhật Platform
Cam kết SLA hỗ trợ
Forum cộng đồng
Email & Hotline hỗ trợ
akaBot Akademy - Đào tạo & Chứng chỉ
Đào tạo on-site
Online & Offline Activation
Cộng đồng
Miễn phí
Giới hạn thời gian sử dụng
-
01
01
-
On-premise
Full
Tự động
-
-
-
Doanh nghiệp - Standard
$5000
60 ngày
-
01
01
-
On-premise
Full
Tự động
SLA hỗ trợ tiêu chuẩn akaBot
Available with fee
Doanh nghiệp - Network
Liên hệ
60 ngày
01
03
03
03
On-premise
Full
Tự động
SLA hỗ trợ tiêu chuẩn akaBot
Available with fee
Let's keep
in touch