Sự kiện đàm thoại trực tuyến tổ chức bởi VnExpress bàn về giải pháp công nghệ tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp, đảm bảo kinh doanh không gián đoạn cho ngành ngân hàng.
IDG TekTalk! Ep8 – Retail in the Pandemic: Stay Strong & Recover