Ứng Dụng Của RPA Trong Y Tế

Ngành y tế đang ngày càng thay đổi để phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn và cải tiến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Y tế là một ngành đặc thù do có nhiều quy định chặt chẽ, chưa kể vấn đề nhạy cảm liên quan tới thông tin bệnh nhân. Do đó, […]

RPA Được Ứng Dụng Như Thế Nào Trong Các Ngành Nghề?

Là xu hướng công nghệ có nhiều tính ứng dụng cao, liệu các doanh nghiệp đã biết ứng dụng RPA vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong quy trình vận hành của mình để khai thác được toàn bộ tiềm năng của công nghệ robot ảo này chưa? RPA được xem là nguồn nhân công […]