RPA Được Ứng Dụng Như Thế Nào Trong Các Ngành Nghề?

Là xu hướng công nghệ có nhiều tính ứng dụng cao, liệu các doanh nghiệp đã biết ứng dụng RPA vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong quy trình vận hành của mình để khai thác được toàn bộ tiềm năng của công nghệ robot ảo này chưa? RPA được xem là nguồn nhân công […]