KAJIAN KES

SCSK EU Mewujudkan Visi Automasinya dengan Penyelesaian RPA akaBot

Bagaimana Penyepadu Sistem boleh memanfaatkan RPA untuk menjadikan visi ‘transformasi perniagaan’ melalui automasi proses menjadi kenyataan.

Bahan ini mungkin berguna untuk

  • Penyepadu Sistem mencari penyelesaian RPA/ Hiperautomasi/ Automasi Pintar

  • Perusahaan dengan permintaan automasi yang tinggi untuk proses pejabat belakang seperti: kewangan, pengambilan, pentadbiran, pengumpulan data, pemprosesan dokumen, dsb.

  • Ketua Jabatan Kewangan mencari penyelesaian Automasi Proses Kelulusan Kredit.

Cabaran

  • Beban kerja yang besar untuk jabatan pejabat belakang seperti perolehan, kewangan, pengambilan, pentadbiran, dll. untuk melaksanakan pelbagai projek daripada 14 cawangan domestik & 7 luar negara

  • Tekanan untuk menyampaikan kecekapan dan ketepatan yang tinggi melalui perkhidmatan terbaik tanpa mengira waktu puncak (akhir bulan/ suku tahun/tahun)

Daripada pengalaman dan kepakaran dalam IT, SCSK tidak lama lagi menyedari RPA mungkin menjadi kunci kepada masalah tersebut. Walau bagaimanapun, syarikat itu bergelut untuk mencari titik permulaan. Dengan kerjasama yang berpanjangan selama ini, SCSK EU memutuskan untuk memilih platform RPA FPT bernama akaBot untuk merealisasikan visi automasinya.

  • Massive workload for back-office departments such as procurement, finance, recruitment, administration, etc. to serve multiple projects from 14 domestic & 7 oversea branches
  • The pressure of delivering high efficiency and accuracy through the best service regardless peak times (end of month/ quarter/ year)

From experiences and expertise in IT, SCSK soon realized RPA might be the key to the problem. However, the company struggled to find a starting point. With a long-lasting collaboration over the years, SCSK EU decided to choose FPT’s RPA platform named akaBot to actualize its automation vision.

SCSK EU berjaya menggunakan akaBot RPA untuk mengautomasikan 6 proses dalaman (pejabat belakang). Selain itu, SI juga melaksanakan akaBot untuk 2 pelanggan dalam industri Kimia & Pertanian (Pengumpulan data produk & automasi proses kelulusan Kredit).

“”

Kami percaya bahawa kami sentiasa boleh memanjangkan ufuk automasi dengan lebih banyak lagi dengan menyepadukan robot RPA dengan teknologi pintar lain. Dengan mengambil kira jangkaan itu, kami memutuskan untuk bekerjasama dengan akaBot.

Masatoshi Chiba
Pengurus Besar, SCSK Eropah

Hubungi Kami

Facebook

akaBot - penyelesaian RPA untuk perniagaan anda

Hotline

+84 (24) 3 768 9048

Tinggalkan maklumat anda untuk memuat turun Kajian Kes ini

Mari terus berhubung