akaBot dinamakan ‘Pesaing Utama’ dalam Penilaian Matriks PEAK ® bagi Produk Automasi Proses Robotik (RPA) 2023

akaBot telah diakui sebagai ‘Pesaing Utama’ dalam Penilaian Matriks PEAK® bagi Produk Automasi Proses Robotik (RPA) 2023. Pengiktirafan ini mencerminkan usaha akaBot dalam menyediakan solusi global yang inovatif dan menyeluruh kepada pelbagai industri.

Kumpulan Everest telah menganalisa 25 penyedia teknologi RPA terkemuka dan menilai mereka mengikut kategori “Peneraju”, “Pesaing Utama”, dan “Aspiran” dalam Matriks PEAK®. Laporan Penilaian Matriks PEAK® menyediakan penilaian perbandingan penyedia teknologi, perkhidmatan teknologi, produk terbaik, dan solusi terbaik berdasarkan kejayaan mutlak dalam pasaran dan keupayaan keseluruhan mengikut pelbagai kategori. Selain itu, pelbagai faktor seperti visi, keupayaan/fungsionaliti, ketersediaan bakat, kejayaan/impak pasaran, dan kos turut dipertimbangkan semasa penilaian.

akaBot memperolehi markah tinggi dalam Penyerahan Nilai, Impak Pasaran Keseluruhan, Model Komersial, Penerimaan Pasaran, dan Latihan & Sokongan Produk.

Sebagai Pesaing Utama, akaBot telah melabur dalam menawarkan solusi automasi holistik dengan membina perkongsian strategik untuk teknologi tambahan seperti Pemprosesan Dokumen Pintar (IDP), orkestrasi proses, perlombongan proses, dan perlombongan tugas. Platform ini turut menyediakan studio berasaskan web dengan antara muka seret dan lepas untuk memetakan aliran kerja automasi.

Selain itu, laporan tersebut turut mengiktiraf akaBot atas usahanya mengembangkan produk RPA dan AI yang mudah dipatuhi dengan standard keselamatan data. Pelaburan penting akaBot termasuk perisian automasi perakaunan SaaS untuk mengautomasikan invois, menawarkan perisian berpatutan kepada PKS, dan meningkatkan ketepatan dalam automasi pemprosesan dokumen dalam bahasa tempatan.

Sebagai tambahan, melalui analisis menyeluruh terhadap keupayaan dan maklum balas pelanggan yang berharga, laporan tersebut tutur mengenal pasti beberapa kekuatan yang menjadikan akaBot sebagai Pesaing Utama, antaranya:

  • akaBot telah membangunkan satu set solusi komprehensif dengan menyediakan keupayaan dalaman untuk teknologi tambahan seperti IDP dan automasi API serta teknologi yang diperluas seperti AI perbualan, perlombongan proses, dan perlombongan tugas.
  • akaBot telah memperkenalkan platform tanpa atau dengan kod yang rendah untuk membina, menguji, dan berkongsikan aplikasi khusus kes pengguna.
  • akaBot telah membangunkan satu plugin pencetus OOTB untuk mengautomasi proses secara langsung dari dalam aplikasi perniagaan.
  • akaBot telah melakukan penambahbaikan dalam akaBot Hub dengan kemampuan untuk menangkap dan mengurus peluang automasi dan peningkatan proses, yang diprioritikan berdasarkan impak dan ROI.
  • akaBot turut menyediakan model komersial yang fleksibel dan portal latihan dalam talian dengan kursus pensijilan untuk pembangun warganegara dan pembangun profesional.
  • Pelanggan turut menyambut baik masa respon yang pantas dan ketersediaan sokongan dalam menangani pertanyaan, menganggapnya sebagai kelebihan utama platform dan menghargai kemudahan penggunaan produk.

Penilaian Matriks PEAK® menyediakan analisis dan pandangan yang penting bagi perniagaan untuk membuat keputusan pemilihan yang strategik mengenai penyedia perkhidmatan global, produk, dan solusi. Selain itu, penyedia perkhidmatan ini merujuk kepada Matriks PEAK® untuk menilai dan menyesuaikan sumbangan mereka berbanding dengan rakan sejawat.

Muat turun laporan penuh disini!

0 Share
Subscribe to Our Newsletter
Get the latest updates of Automation Technology & Success Stories in the Digital Tranformation World!