akaBot lần đầu được xếp hạng "Major Contender" tại Everest Group RPA PEAK Matrix®

“Với tập khách hàng lớn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, và sự đầu tư mạnh mẽ vào năng lực sản phẩm, giá trị đem lại cho khách hàng, akaBot được đánh giá là “Major Contender” tại Everest RPA PEAK Matrix ® Assessment 2023. Khách hàng cho biết, akaBot có điểm mạnh ở năng lực hỗ trợ khách hàng, thời gian phản hồi nhanh, nền tảng dễ sử dụng.” 

Amardeep Modi, Phó chủ tịch Everest Group. 

Nội dung nổi bật

 • Bức tranh toàn cảnh thị trường các nhà cung cấp giải pháp RPA
 • Các xu hướng chính của công nghệ RPA
 • Phân tích điểm mạnh & hạn chế của từng nhà cung cấp giải pháp công nghệ RPA
 • Báo cáo RPA PEAK Matrix® Assessment 2023 dựa trên đánh giá so sánh 25 nhà cung cấp giải pháp công nghệ RPA với bộ tiêu chí toàn diện từ Everest.

  akaBot

  Tự hào được xếp hạng bởi

  Đánh giá chi tiết của Everest về akaBot

  • Đánh giá năng lực, kết quả hoạt động của akaBot đáp ứng tiêu chí danh hiệu Major Contender, Everest Group
  • Đánh giá tổng thể năng lực vận hành và giải pháp – dịch vụ akaBot
  • Tương quan của akaBot so với các nhà cung cấp giải pháp RPA khác có mặt trong Everest Group RPA PEAK Matrix® 2023

  Xem đánh giá chi tiết năng lực giải pháp akaBot tại đây

  Liên hệ akaBot