Giải pháp

Chơi Video

Giải pháp

Ngành Dọc

Tìm hiểu giải pháp của akaBot khởi động quá trình chuyển đổi số trong các ngành khác nhau.

Tài chính &
Ngân hàng

Sản xuất

Logistics

Y tế

Bán lẻ/FMCGs

Giải pháp

Chức Năng

Từ IT đến Back Office, từ Tài Chính – Kế Toán tới Vận hành Meeting Online, akaBot đang hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp một cách mạnh mẽ.

Screenshot 2021-04-18 225424

Họp hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến

Họp hội đồng cổ đông là sự kiện cần nhiều thời gian & nhân sự để chuẩn bị, việc đảm bảo đầy đủ cổ đông tham dự cũng không hề dễ dàng. Ubot Meeting từ akaBot giúp tiết kiệm chi phí tổ chức ĐHCĐ tới 45% nhờ hình thức online meeting. 

Screenshot 2021-04-18 225424

Quản trị hiệu suất & chất lượng dịch vụ SLA

Quản lý minh bạch theo thời gian thực toàn bộ quy trình vận hành doanh nghiệp. Tăng hiệu suất. Cắt giảm thời gian xử lý công việc. Cải thiện trải nghiệm, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng, tạo ra giá trị bền vững của doanh nghiệp.

Khách hàng của chúng tôi

Những khách hàng đã tín nhiệm akaBot trong thời gian qua 

Liên hệ với chúng tôi
Bắt đầu
hành trình tự động hóa
Bạn đã biết đến akaBot hay RPA chưa?
Để lại lời nhắn cho chúng tôi nhé!