Nền tảng RPA

dành cho tất cả mọi người

Toàn trình Tự động hóa với akaBot

Bước 1Khám phá
Bước 2Triển khai
Bước 3Vận hành
Quản lý tập trung các cơ hội tự động hóa, từ đó có cơ sở triển khai tự động hóa.
Ưu tiên thứ tự
tự động hóa
Đo lường
hiệu quả
Triển khai
nhanh
Giao diện thiết kế và xây dựng
phần mềm robot ảo thân thiện, dễ sử dụng.
Trực quan, thân thiện
với người dùng
Quản lý hiệu quả
Triển khai các workflow
được thiết lập tại akaBot Studio.
Hiệu suất cao
Hiệu quả nhanh
ROI cao
Nơi robot và người phối hợp dựa trên việc ra quyết định của nhân sự trong luồng vận hành tự động hóa.
Vận hành liên tục
Phản hồi tức thì & hiệu quả
Xử lý tự động các công việc giấy tờ
nhờ sức mạnh của AI.
Độ chính xác cao
Năng lực xử lý
nhiều loại template
Giám sát và quản lý các robot RPA, đảm bảo vận hành an toàn & năng suất.
Kết cấu linh hoạt
Giao diện thân thiện
Giải pháp phân tích RPA giúp hỗ trợ tối ưu và mở rộng hệ thống
Sắp xếp thứ tự ưu tiên tự động hóa hiệu quả
Phân tích chuyên sâu

Tìm hiểu thêm tiềm năng tự động hóa

từ hệ sinh thái tự động hóa akaBot

Liên hệ akaBot