akaBot Thắng 3 Giải Tại IT World Award 2021

akaBot vinh dự nhận được 3 trong tổng số 6 hạng mục giải thưởng trao cho FPT Software tại giải thưởng IT World Award 2021:

  • Giải vàng – Gold Globee® Winner dành cho akaBot, Hạng mục triển khai tốt nhất & câu chuyện thành công của năm – Châu Á Thái Bình Dương.
  • Giải bạc – Silver Globee® Winner dành cho akaBot, Hạng mục sản phẩm và dịch vụ IT cho doanh nghiệp quy mô lớn (2.500 nhân viên trở lên)
  • Giải bạc – Silver Globee® Winner dành cho ông Bùi Đình Giáp, Founder akaBot, Hạng mục lãnh đạo phát triển sản phẩm của năm.

Thời gian

Địa điểm

Tham gia
sự kiện này ngay bây giờ