akaBot vinh dự nhận được 3 trong tổng số 6 hạng mục giải thưởng trao cho FPT Software tại giải thưởng IT World Award 2021: