Ứng Dụng Của RPA Trong Y Tế

Ngành y tế đang ngày càng thay đổi để phục vụ được nhiều bệnh nhân hơn và cải tiến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Y tế là một ngành đặc thù do có nhiều quy định chặt chẽ, chưa kể vấn đề nhạy cảm liên quan tới thông tin bệnh nhân. Do đó, […]