Thông tin khách hàng

Nhà tích hợp hệ thống với trụ sở chính tại Nhật Bản, sở hữu 14 chi nhánh trong nước & 7 quốc gia trên thế giới.

Thách thức

Công ty triển khai nhiều dự án mỗi tháng, tạo ra một khối lượng công việc lớn cho các phòng ban back-office như: phòng mua hàng, phòng tài chính – kế toán, phòng tuyển dụng, phòng hành chính… Các tác vụ này vốn được thực hiện thủ công, dẫn tới sai sót và thiếu chính xác, đặc biệt trong những thời gian cao điểm như cuối tháng/ quý/ năm. Các nhà quản lý mong muốn một giải pháp giúp giải quyết vấn đề tăng cường hiệu suất, hiệu quả cho khối back office.

Giải pháp

Đội ngũ akaBot FPT chia dự án làm 2 giai đoạn: Đánh giá & triển khai.

– Giai đoạn đánh giá: Phân loại và lựa chọn những quy trình tiềm năng nhất cho việc ứng dụng tự động hóa RPA, từ đó đào sâu tìm hiểu vận hành của doanh nghiệp, tư vấn lộ trình triển khai RPA. Giai đoạn này đồng thời cũng giúp nhân viên nhận thức được lợi ích và năng lực của tự động hóa, từ đó chuẩn bị tâm lý và những kỹ năng cần thiết cho những thay đổi trong phương thức làm việc sắp tới.

– Giai đoạn triển khai: Đưa tất cả khâu chuẩn bị vào thực thi. Để đảm bảo tiết kiệm chi phí cho khách hàng, đội ngũ akaBot quyết định lựa chọn hình thức offshore, trong đó toàn bộ giao tiếp được thực hiện qua hình thức online, các tác vụ được thực hiện trên Cloud.

Kết quả

Dự án đã hoàn thành chỉ sau 4 tuần. Hiệu quả cho thấy khá rõ rệt: tự động hóa giúp giảm 75% công sức cho việc thực hiện báo cáo cuối tháng, giảm tới 85% thời gian thực hiện tác vụ này. Độ chính xác của báo cáo cũng được cải thiện đáng kể. Với hỗ trợ của robot, các hoạt động back office được thực hiện thông suốt 24/7, không có gián đoạn và sai sót.

Kế hoạch trong tương lai

Nhờ sự vận hành ổn định của khối back office, doanh nghiệp có thể tập trung vào những công việc quan trọng, mang lại giá trị cao hơn, từ đó tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.