Future Banking và Diễn Đàn Dịch vụ Tài chính

Sự kiện do IDG Vietnam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB), Hội Truyền thông số Việt Nam (VCDA) cùng sự đồng hành của akaBot – FPT Software.

Với chủ đề ‘Chuyển đổi số ngành Tài chính – Ngân hàng, hướng tới cung cấp đa dạng sản phẩm, dịch vụ số’, sự kiện hướng đến mục tiêu là cập nhật, trao đổi về chính sách, mô hình phát triển lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính nói chung và ngành ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm nói riêng tại Việt Nam; giới thiệu các thành tựu công nghệ thông tin tiêu biểu, có giá trị thúc đẩy công tác hiện đại hóa, chuyển đổi số trong các lĩnh vực này.

Góp mặt tại sự kiện, akaBot sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và câu chuyện thành công trong quá trình tự động hoá “Fast to Mass”, đồng thời đưa ra những góc nhìn, quan điểm, dự báo về viễn cảnh công nghệ ngành ngân hàng trong 3 – 5 năm tới.

Tìm hiểu thêm về giải pháp tự động hoá dành cho ngân hàng từ akaBot tại: https://akabot.com/banking-finance/

Thời gian

10/05/2021

Địa điểm

Tham gia
sự kiện này ngay bây giờ