5 Lợi Ích Của Tự Động Hóa Nâng Cao Năng Lực Ngành Logistics

Theo thống kê, thị trường tự động hóa ngành logistics toàn cầu năm 2018, có quy mô 39,29 tỷ USD và được dự đoán sẽ đạt 121,3 tỷ USD vào năm 2027; cho thấy tự động hoá sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng vào hoạt động ngành logistics. Thống kê 5 lợi ích thực […]

Chiến lược RPA In-House

Mọi doanh nghiệp triển khai RPA đều cần xác định rõ ràng chiến lược tự động hóa, để đảm bảo quá trình diễn ra thành công & nhanh chóng.