Chiến lược đa nền tảng RPA trong dòng chảy xu hướng Migration

Rất nhiều doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế bắt đầu hành trình tự động hóa với giải pháp RPA Gen1. Tuy nhiên, thế hệ giải pháp Gen2 dần chiếm ưu thế bởi những tính năng vượt trội và chất lượng dịch vụ ấn tượng hơn so với Gen1. Điều này thúc đẩy làn […]

RPA Fresher Cần Lưu Ý Gì Khi Tạo Bot?

Khi mới bắt đầu với các nền tảng RPA, nhiều developer nghĩ rằng tạo bot chỉ đơn thuần là quá trình kéo thả liên tục để bot chạy là được. Tuy nhiên, để xây dựng nên những RPA bot dễ hiểu, dễ sửa đổi và bền vững dưới sự thay đổi của môi trường thì […]

akaBot Thắng Lớn Trong Báo Cáo RPA Mùa Hè 2023 Từ G2

Mùa hè này, akaBot rất vinh dự khi tiếp tục được công nhận bởi G2, nền tảng lớn và uy tín nhất thế giới về đánh giá các sản phẩm phần mềm, với 13 huy hiệu mới. akaBot đã không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều năm để phục vụ vô số khách hàng từ […]

Trò Chuyện Tháng 3 Về Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Ngành Công Nghệ

Theo một nghiên cứu từ Deloitte, khoảng 1/4 vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp công nghệ lớn sẽ do phụ nữ nắm giữ. Điều này thể hiện vai trò và năng lực của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định, đặc biệt trong lĩnh vực vốn bị áp đảo bởi nam giới.  […]

ChatGPT x akaBot: Sức Mạnh Công Nghệ Nhân Đôi

Khi RPA ngày càng trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều bài toán phức tạp đặt ra cho đội ngũ triển khai RPA. Bot RPA hoạt động theo những bước lặp đơn giản do người dùng đưa ra, do đó “trí thông minh” của bot RPA có giới hạn, khiến chúng gặp khó khăn […]

Chiến Lược “Customer First” Đưa akaBot Xuất Hiện Trong Báo Cáo “Voice of the Customer” 2022 Từ Gartner Peer Insight và Nghiên Cứu Về SaaS & IDP Từ HFS Research

akaBot đã kết thúc năm 2022 một cách ngoạn mục khi vinh dự được 2 tổ chức tư vấn và đánh giá giải pháp hàng đầu thế giới công nhận trong báo cáo ‘Voice of the Customer’: Robotic Process Automation 2022 từ Gartner Peer Insights, 2 nghiên cứu “Unlock the data in your documents to […]