Gỡ Nút Thắt Trong 3 Giai Đoạn Chuyển Đổi Số Ngành Ngân Hàng

1. Bài toán chuyển đổi số ngành ngân hàng còn nhiều nút thắt Theo Báo cáo Ứng dụng Ngân hàng số tại Việt Nam: Khi lấy khách hàng làm cốt lõi do Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) mới phát hành, chuyển đổi số của các ngân hàng thường chia theo 3 giai đoạn chính. […]